bộ máy chuyên dụng

Giảm giá!
Giảm giá!
5.500.000 
Giảm giá!

Đồ họa

X99 | 2678V3

14.300.000 
Giảm giá!
7.000.000 

Đồ họa

Dual E5 2678V3

26.000.000 
Giảm giá!

Đồ họa

Dual E5 2689

12.900.000 
Giảm giá!

Đồ họa

X79 | 2689 | 32G

8.500.000 

Bán chạy nhất

Giảm giá!
3.000.000 
Giảm giá!
1.600.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
13.000.000 

Đồ họa

Dual X5670

9.900.000 

đang giảm giá

Giảm giá!

VGA - Card màn hình

BIOSTAR RX 560 4GB

4.300.000 
Giảm giá!
7.000.000 
Giảm giá!
5.500.000 
Giảm giá!
13.000.000 
Giảm giá!
Giảm giá!

Đồ họa

Dual E5 2689

12.900.000 
Giảm giá!
500.000 
Giảm giá!

MAIN Huananzhi

HUANANZHI X99-T8D

3.900.000 
Giảm giá!

MAIN Huananzhi

MAIN Huananzhi X58

1.500.000 
Giảm giá!
Giảm giá!

MAIN Huananzhi

MAIN Huananzhi X79-4D

3.300.000 

sản phẩm nổi bật hàng tuần