Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
14.000.000  13.000.000 

CPU Intel Xeon

CPU Xeon E5 – 2650v2

1.800.000 

CPU Intel Xeon

CPU Xeon E5-2673v3

3.100.000 
Giảm giá!

CPU Intel Xeon

CPU Xeon E5-2689

1.950.000  1.900.000