Giảm giá!
6.000.000  5.500.000 
Giảm giá!
Giảm giá!

Đồ họa

Dual E5 2689

16.500.000  12.900.000 

Đồ họa

Dual X5670

9.900.000 
Giảm giá!

Đồ họa

X79 | 2689 | 32G

9.500.000  8.500.000 
Giảm giá!

Bộ Máy Chuyên Dụng

X79 | 2696V2

13.000.000  12.000.000 
Giảm giá!

Đồ họa

X99 | 2678V3

15.000.000  11.500.000