Giảm giá!
7.000.000 
Giảm giá!
5.500.000 
Giảm giá!

Đồ họa

Dual E5 2678V3

26.000.000 
Giảm giá!

Đồ họa

Dual E5 2689

12.900.000 

Đồ họa

Dual X5670

9.900.000 
Giảm giá!

Đồ họa

X79 | 2689 | 32G

8.500.000 
Giảm giá!

Bộ Máy Chuyên Dụng

X79 | 2696V2

12.000.000 
Giảm giá!

Đồ họa

X99 | 2678V3

14.300.000