Giả tải HDMI – giả lập màn hình

70.000 

  • Giả tải HDMI.
  • Cụ thể vai trò là: Để mô phỏng một màn hình, công dụng chính là:

1. Điều khiển từ xa độ phân giải màn hình máy tính có thể được đặt rất cao, không phải trạng thái màn hình đen có độ phân giải thấp nhất.

2. Tính toán khoa học của card đồ họa để hoạt động đúng, làm nóng bình thường.

3. Để giải quyết việc khai thác không có lý do để dừng lại, đồ họa không hoạt động vấn đề.