Lưu trữ thẻ:facebook

Khởi đầu kiếm tiền với Facebook từ INSTANT ARTICLES ( IA ) – Phần 2

>>> Đọc lại phần 1 THIẾT LẬP KIỂU VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO CÁC BÀI VIẾT TỨC THÌ CỦA BẠN Truy cập trang Facebook của bạn và từ thanh quản trị và nhấp vào Công cụ xuất bản. Từ menu bên trái của bạn, nhấp vào ‘Cấu hình’ trong Bài viết tức thì. Cuộn […]