Lưu trữ thẻ:tool

Giới thiệu tool Cà Chua Ke CCK

Cà Chua Ke là một tool chuyên dùng cho các bạn nuôi Clone – Via Facebook… được phát triển và phân phối bởi anh Trần Dương Quý Hiện tại mình cũng đang sử dụng quy trình nuôi Via theo tool CCK, cảm thấy khá hiệu quả cho các bạn cần một tool nuôi số lượng […]